اصلاحات Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تاج‌زاده بازداشت شد 18 تیر 1401

تاج‌زاده بازداشت شد

مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و معاون وزیر کشور دولت اصلاحات به اتهام اقدام علیه امنیت کشور با دستور قضایی بازداشت شد.

پزشکیان و ترمیم سرمایه اجتماعی اصلاحات 14 فروردین 1400

پزشکیان و ترمیم سرمایه اجتماعی اصلاحات

وی فضیلت‌های فراوانی را به همراه دارد، از جمله نجابت خاتمی، پاکی و جسارت میرحسین، دوراندیشی هاشمی و ساده‌زیستی رجایی را از سلف صالح خود در سیاست به ارث برده است. تجمیع این ویژگی‌های خوب در پزشکیان، موجب اقبال بلند وی نه تنها در تعیین کاندیدای مناسب درون جریان اصلاحات بلکه در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.