شنیده ها حکایت از ان دارد در کوران انتخاب شهردار تالش یکی از اعضای شورای شهر شرط کمک به جذب فرزند لیدر انتخاباتی عضو دیگر شورای شهر را میپذیرد تا بتواند رای وی را برای کاندیدای مطلوب خود جهت تصدی کرسی شهرداری تالش ، جذب کند ولی در نهایت این تبانی منجر به انتخاب شهردار مطلوب انان نشد اما فرزند لیدر انتخاباتی این عضو شورا که پهلوانانه این طرح را اجرا کرد از طریق پیمانکار جذب شرکت خدماتی شهرداری تالش شد.

به گزارش تالشان نیوز بحث انتخاب شهردار تالش پس از استعفای شهرام غنی زاده در حدود دو ماه به درازا کشید که با حواشی زیادی هم مواجه بود .

یکی از ان حواشی که در روزهای اخر منتهی به انتخاب شهردار تالش رخ داد که بسیار شائبه برانگیز بود خبر جذب غیر قانونی فرزند یکی از لیدر های انتخاباتی یکی از اعضای شورای شهر در مجموعه شهرداری تالش بود .

شنیده های تالشان نیوز حکایت از ان دارد در حاشیه انتخاب شهردار تالش یکی از اعضای شورای شهر که روی یکی از کاندیداهای شهرداری پا فشاری داشت و برای انکه بتواند برای گزینه مطلوب خود رای جذب کند ،

شرط لیدر انتخاباتی یکی دیگر از اعضای شورای شهر را مبنی بر کمک به جذب فرزندش در مجموعه شهرداری را میپذیرد تا بدین ترتیب توانسته باشد حمایت یک عضو دیگر شورا را با خود در انتخاب شهردار همراه کند.

گفتنیست که در نهایت این توافق در روزهای پایانی انتخاب شهردار حاصل شد و فرزند این لیدر انتخاباتی که با پسوند پهلوان در شهر شهرت دارد به صورت نیروی شرکتی در شهرداری مشغول به کار شد اما این دو عضو شورای شهر تنها در یک جلسه با یکدیگر همراه شدند و در نهایت به دو کاندیدای متفاوت رای دادند و گزینه مطلوب هیچ یک به سمت شهردار تالش انتخاب نشد.

البته که به طور قطع شغل و اشتغال حق هر جوان ایرانیست اما باید توجه داشت که مسئولیت ها باید ابزاری برای خدمت به مردم باشد و نه انکه به عنوان ابزاری برای تحمیل نظر از ان استفاده گردد.

انتظار میرود دستگاه های نظارتی بر بزنگاه هایی چون مسئولیت مهم انتخاب شهردار نظارت بیشتری داشته باشند تا مبادا چنین تبانی هایی سرنوشت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.