دستگیری ۱۰ نفر از برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه در فومن

۱۰ دستگاه برداشت شن و ماسه غیرمجاز در شهرستان فومن دستگیر و ۸ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه کامیون نیز از کمباین های غیرمجاز کشف و ضبط شد

به گزارش تالشان نیوز :  رئیس صنعت، معدن و تجارت فومن گفت: گروه های نظارتی این اداره ۱۰ نفر از برداشت کنندگان غیرمجاز شن و
ماسه در شهرستان فومن را شناسایی کردند که با هماهنگی نیروهای انتظامی دستگیر و به شرح زیر مراجعه کردند. مراجع قضایی به همراه
پرونده تبدیل شد

مهدی مقدم نیا با اشاره به ادامه بازرسی و نظارت بر برداشت شن و ماسه در فومن افزود: در پرونده اخیر دستکاری منابع شن و ماسه فومن،
۸ دستگاه تراکتور و ۲ دستگاه کامیون از کمباین های غیر مجاز کشف و ضبط شد.