شهردار تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تکیه مشروط شهرام غنی زاده بر کرسی شهرداری تالش ۱۷ مرداد ۱۴۰۰
دنده عقب شورای شهر !

تکیه مشروط شهرام غنی زاده بر کرسی شهرداری تالش

به هر ترتیب اعضای شورای شهر تالش فردی را به عنوان شهردار شهر تالش برگزیدند که بیشتر از انکه معیارشان عملکرد مثبت غنی زاده در دوران تصدی شهرداری تالش باشد بلکه به نظر میرسد فعالیت انتخاباتیش در پشت صحنه ستاد برخی از اعضای شورای شهر را ملاک انتخاب خود قرار داده اند !