مدیرعامل آب منطقه ای گیلان؛

تامین آب شرب شهر تالش تا ۲۵ سال آینده با تکمیل پروژه چاه فلمن و خط انتقال آب

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان از پروژه های در دست اجرای این شرکت در شهرستان تالش بازدید کرد و گفت: پروژه چاه فلمن و خط انتقال آب تالش که هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش تالشان نیوز : وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با همراهی ایرج موذن سرپرست
فرمانداری تالش از پروژه‌های احداث سد لاستیکی کرگانرود و تجهیز چاه فلمن و خط انتقال آب تالش و عملیات تکمیلی آن در این شهرستان
بازدید کرد.

وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان در حاشیه این بازدید گفت: پروژه چاه فلمن و خط انتقال
آب تالش که هم اکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، در تابستان سال جاری به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت و در نتیجه
کمترین قطعی آب شرب در سطح شهر را شاهد بودیم.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با بهره برداری از این پروژه، آب شرب شهر تالش تا ۲۵ سال آینده تامین خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در خصوص پروژه سد لاستیکی کرگانرود نیز گفت: این سد هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از
محل اعتبارات استانی با هدف توسعه اراضی کشاورزی، بهره‌برداری تفریحی و گردشگری، پرورش آبزیان، تغذیه آب زیر زمینی، افزایش تراز
آب و امکان انتقال آب به مزارع در حال اجراست.

وحید خرّمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان در پایان گفت: با بهره برداری از سد لاستیکی کرگانرود ۲۴۱۰
هکتار از اراضی شالیزاری تالش تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

تامین پایدار آب شرب شهر تالش تا ۲۵ سال آینده با بهره برداری از چاه فلمن

ایرج موذن سرپرست فرمانداری تالش در حاشیه بازدید با همراهی وحید خرمی مدیر عامل آب منطقه‌ای استان گیلان از پروژه ساخت سد
لاستیکی و چله فلمن تالش اظهار کرد: پروژه سد لاستیکی که ساخت آن از سال ۹۶ آغاز شده است، ۸۵ درصد و پروژه چاه فلمن ۹۰ درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست فرمانداری تالش ساخت سد لاستیکی از محل اعتبارات استانی با هدف توسعه اراضی کشاورزی، بهره‌برداری تفریحی و گردشگری،
پرورش آبزیان، تغذیه آب زیر زمینی، افزایش تراز آب و امکان انتقال آب به مزارع آغاز شده است که با بهره برداری از این پروژه ۲۴۱۰ هکتار
از اراضی شالیزاری تالش تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

موذن با اشاره به پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه چاه فلمن گفت: تابستان سال جاری این پروژه به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت
و کمترین قطعی آب شرب در سطح شهر را شاهد بودیم.

وی اظهار امیدواری کرد که با بهره برداری از این پروژه، آب شرب شهر تالش تا ۲۵ سال آینده تامین خواهد شد.