نمی شود که نمی شود!!!

بنظر هم مردم و هم مسئولان و نخبگان سوراخ دعا رو بدجور گم کرده اند که چنین دعاها و‌نذرونیازشان برعکس مستجاب می شود

به گزارش تالشان نیوز : دزدی را اختلاس نام نهادن و رشوه را زیرمیزی خطاب کردن جز مسخره کردن کلمات نیست و
 نمی شود که نمی شود. همه اینها در طول این چهل و‌اندی سال را انجام دادید نمی شود که نمی شود. اجتماع و
مدیریت آن علم است و سیاست به معنای تدبیر مدن علم است. با استخاره و شعار نمی شود که نمی شود. تاریخ دانش
است و درس از تاریخ کار دانشمندان با دروغ بافی فرق دارد و نسبت های من دراوردی دادن و داستان سرایی تفاوت
دارد. با لاف زدن نمی شود که نمی شود. ایران عزیز ما در این روزگار علی رغم داعیه پیشرف و تمدن و فرهنگ داشتن نه
پیشرفته است نه متمدن است و خوشحال. بنظر هم مردم و هم مسئولان و نخبگان سوراخ دعا رو بدجور گم کرده اند که
چنین دعاها و‌نذرونیازشان برعکس مستجاب می شود. اعداد دزدی هر روز بالاتر می رود؛اشکال تجاوز به حریم خصوصی
هر روز زشت تر می شود؛ روشهای کلاهبرداری هر روز متنوع تر می شود و هر کاری میکنیم که بهتر شود ،نمی شود که
نمی شود. چنان بر ایران و ایرانی دزدی و قتل و غارت و چپاول هجوم آورده است که به حمله ملخ ها به نیشکرها می
ماند‌. نه مانند گذشته امیدوار به برون آمدن دستی از خویش هستیم و نه مانند اکنون طرحی برای فردا داریم؛فارغ از
غوغای جهان و صبح کردن شام تار روزگار خویشیم . بی هدف و سرگردان و نالان با هرکس که گوشی برای شنیدن دارد از
مصیبتهای برما رفته سخن می گوییم انگار که آن گوش غریبه است با این دردها. پررو تر از همیشه و پست از تر از کل
تاریخ بازهم دم از تاریخ و تمدن میزنیم با اینهمه فساد و جرم و توحش. نه سنگ پای قزوین را یاری ایستادن در مقابل بی
حیایی ماست نه آتش را قدرت سوزاندن گنه کاران را. دیگر هیچ مجازات و تنبیهی پاسخگوی این حجم از فساد رخنه
کرده در بن وجان ایران عزیز را ندارد و امید به هیچ طرحی وتبصره ای و بند و بخشنامه ای نیست . باید طرحی نو در
انداخت …..