کرونای تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
فشار کرونا و نگرانی مردم را تحمل کنیم یا زخم قلم نامهربان شما ۲۸ تیر ۱۴۰۰
سخنی با فعالان رسانه ای شهرستان

فشار کرونا و نگرانی مردم را تحمل کنیم یا زخم قلم نامهربان شما

در این شرایط میتوان قلم زد برای کمبودهایی که ما را از ارائه خدمات بهتر به مردم محروم میکند اما افراد را نشانه گرفتن تنها کمبود ها را پنهان میکند