استاندارد دوگانه در مدیریت ستاد کرونای شهرستان تالش

سکوت دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص تخلفات کرونایی واحد های تحت امر / میراث فرهنگی و تبلیغات اسلامی پاسخگو باشند

به گزارش تالشان نیوز با شروع پیک پنجم بیماری کرونا ، پیرو دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا شاهد همکاری مردم و اصناف در اجرای پروتکل های بهداشتی برای مهار شیوع بیشتر این بیماری در شهرستان تالش بودیم

در حالی که بازرسین اتاق اصناف و بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان ، با نظارت های مستمر نسبت به صاحبان اصناف متخلف برخورد کرده و اقدامات قانونی را به عمل می اوردند اما در این بین تعداد قابل توجهی از تورهای گردشگری با وجود مقررات منع تردد در کشور به صورت غیرقانونی در شهرستان تالش حضور پیدا کردند که اعتراض مردم و فعالین اجتماعی شهرستان را به همراه داشت .

یکی از این دست از تخلفات ، مربوط به تور اجرا شده توسط تور لیدر هتاک به مردم تالش بود که با گزارش مردمی و حضور به موقع ماموران نیروهای انتظامی اتوبوس حامل گردشگران به مبدا بازگشت داده شد.

اتوبوس حامل گردشگران در حالی به تهران بازگردانده شد که انتظار میرفت دستگاه متولی امر نسبت به تخلف آشکار این دست از اقدامات برخورد قاطعانه تری را در پیش میگرفتند و جامعه را از این اقدام خود مطلع میکردند.

این نوع برخورد در قبال تخلف آشکار متخلفان حوزه گردشگری به نسبت برخورد با یک واحد صنفی و پلمپ آن مصداق بارز استاندارد دوگانه ستاد مبارزه با کرونای تالش است

که قطعا به سبب این نوع برخورد دو گانه و ناعادلانه با کسانی که سلامت جامعه را به خطر میاندازند نافرمانی اجتماعی را در بزنگاه های اینچنینی در میان مردم به همراه خواهد داشت.

برگزاری یک تور گردشگری شامل سیکلی است از ترکیب آژانس صادر کننده مجوز برگزاری تور به عنوان کارفرما ، راهنمای گردشگری به عنوان مجری ، راننده اتوبوس ، محل اقامت و میزبان تور در مقصد گردشگری

بدین ترتیب دستگاه های متولی و نظارتی در راس ، اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی میبایست خود را موظف به ارائه گزارش عملکرد نسبت به برخورد با متخلفین بدانند و مردم را آگاه به اقدامات خود کند تا متخلفین هم از عاقبت تخلفشان آگاه شوند.

همانطور که پیشتر اشاره شد اجرای دقیق قانون در برخورد با متخلفین و کسانی که ترک فعل داشتند لازمه ی استمرار مشارکت مردم در روزهای مبارزه با کرونا و اجرای محدودیت هاست.

متاستفانه در کنار تخلفات آشکار در حوزه گردشگری علی رغم تاکیدات تمام علمای دینی کشور در رعایت پروتکل های ابلاغی در اجرای مراسمات مذهبی ماه محرم ، اما شهرستان تالش در انفعال هیات امنای برخی مساجد صحنه ی کامل بی توجهی به این بخش نامه بود که لازم است ستاد کرونا حتما نسبت به اخذ توضیحات از هیات امنای برخی مساجد در عدم توجه به رعایت دستورالعمل ها اقدام کند .

حال سوال آنجاست آیا براستی بستن و پلمپ چایخانه ها و کبابی هایی تقریبا بی رفت و امد هستند واقعا در راستای کنترل بیماری کرونا افتخاری دارد و یا باید بپذیریم برخی از افراد با اهمال آشکار در اجرای وظایف خود که در یادداشت اشاره شد مصونیت دارند و برچسب پلمپ مرکز شبکه بهداشت و درمان بر ناکارامدی و بی مسئولیتی آنان افاقه ندارد !