نانوایی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
نظارت بر نانوایی های شهرستان تشدید و با متخلفین و کم فروشان برخورد می شود ۲۱ مرداد ۱۴۰۰
فرماندار تالش خبر داد :

نظارت بر نانوایی های شهرستان تشدید و با متخلفین و کم فروشان برخورد می شود

فرماندار تالش در جلسه شورای  آرد و نان با حضور دستگاههای نظارتی در محل فرمانداری این شهرستان عنوان کرد که با هدف بهبود کمی و کیفی طبخ نان ، نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی در این شهرستان، تشدید و تقویت می شود.