عبداله حسین پور Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
جلسه انتخاب کمیسیون های شورای شهر تالش نیمه تمام ماند 19 مرداد 1401
سه عضو شورای شهر تالش بر مدار مرخصی و ترک جلسه

جلسه انتخاب کمیسیون های شورای شهر تالش نیمه تمام ماند

عبدالله حسین پور و وحید یوسف زاده : کمیسیون تجدید نظر را به ما بدهید وگرنه ترک جلسه میکنیم!

عدم شفافیت در تعداد توزیع کارت هدیه و جانمایی شن ریزی معابر ، حاشیه ساز شد! 18 فروردین 1401
ترک جلسه ی سه عضو شورای شهر تالش

عدم شفافیت در تعداد توزیع کارت هدیه و جانمایی شن ریزی معابر ، حاشیه ساز شد!

عبدالله حسین پور در گفتگویی اظهار داشت : عدم شفافیت و پاسخگویی در خصوص تعداد و نحوه ی توزیع کارتهای هدیه و عدم گزارش شفاف در خصوص جانمایی شن ریزی معابر فاقد آسفالت از دلایلی بود که سه عضو شورای بدان اعتراض و جلسه را ترک کردند