شهرداری حویق Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سرپرست شهرداری حویق انتخاب شد ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
خداحافظی نظیری از شهرداری حویق

سرپرست شهرداری حویق انتخاب شد

اعضای شورای شهر حویق ظهر یکشنبه ۲۳ مرداد طی جلسه ای قربانعلی طالعی را تا انتخاب شهردار جدید شهر حویق به عنوان سرپرست این شهرداری انتخاب کردند