خداحافظی نظیری از شهرداری حویق

سرپرست شهرداری حویق انتخاب شد

به گزارش تالشان نیوز مهندس تقی نظیری که از ابتدای کار شورای پنجم در شهر حویق به عنوان شهردار این شهر مشغول به خدمت بود ظهر روز شنبه با حضور در جمع کارکنان مجموعه شهرداری شهر حویق از پایان دوران خدمت خود خبر داد

به دنبال آن اعضای شورای شهر حویق ظهر یکشنبه ۲۳ مرداد طی جلسه ای قربانعلی طالعی را تا انتخاب شهردار جدید شهر حویق به عنوان سرپرست این شهرداری منصوب نمودند

گفتنیست نظیری پیش از شهرداری حویق سابقه حضور در شهرداری شهرهای چوبر و لیسار را نیز در کارنامه دارد و در انتخابات شورای شهر ششم موفق شد به عنوان منتخب اول مردم شهر لیسار به عضویت شورای اسلامی این شهر دراید.