جهاد کشاورزی گیلان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
۴۵ میلیون تومان هزینه تولید برنج در هر هکتار ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
خرده مالکی و ناهمخوانی هزینه و درآمد

۴۵ میلیون تومان هزینه تولید برنج در هر هکتار

پایین بودن سطح زیرکشت برای هر بهره بردار «خرده مالکیتی»، قیمت بالای هزینه های کارگری و سایر هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول و بالابودن قیمت نهاده های کشاورزی «کود، سم و غیره» از جمله دلایل بالابودن هزینه تولید است.