جنگل های هیرکانی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
تعیین محدوده ی جنگل های هیرکانی منطقه حفاظت شده لیسار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو ۲۸ تیر ۱۴۰۰
از سوی وزیر میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی به استاندار گیلان ابلاغ شد

تعیین محدوده ی جنگل های هیرکانی منطقه حفاظت شده لیسار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو

بر اساس ابلاغیه یاد شده محدوده عرصه و حریم اثر مذکور تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی جرم محسوب می شود