رکورد تزریق واکسیناسیون کرونا در یک روز در شهرستان تالش شکسته شد

تالشان نیوز : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان تالش دکتر بختیار حیدرنیا مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش گفت : ۲۰ شهریور با تلاش مداوم و همت تیم های واکسیناسیون کرونا رکورد تزریق واکسن کرونا در یک روز در سطح در شهرستان تالش شکسته شد و تیم های واکسیناسیون شبکه بهداشت و درمان تالش موفق به تزریق چهار و ۵۰۰ دز واکسن شدند.


دکتر حیدرنیا افزود: روند تزریق واکسن روزهای آتی شتاب خواهد گرفت . با افزایش تیم های واکسیناسیون روند تزریق واکسن در کمترین زمان انتظار برای مراجعین فراهم می شود