علی باقری:

اگر اصلاح‌طلبان بیشتری به ویژه چهره‌ها در انتخابات شرکت می‌کردند به صواب نزدیک‌تر بودند/ گروهی از اصلا‌ح‌طلبان معتقدند باید هزینه برگزاری انتخابات غیراستاندارد را بالا برد

علی باقری گفت: امروز هم تصور می‌کنم اگر تعداد بیشتری از اصلاح‌طلبان خصوصا از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب در انتخابات شرکت می‌کردند به صواب نزدیک‌تر بود

به گزارش تالشان نیوز : علی باقری در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد درباره عملکرد هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس
دوازدهم توضیح داده است. (اگر اصلاح‌طلبان)

فعالیت سیاسی هیچ طیفی نباید معطوف انتخابات به تنهایی باشد.

اصلاح طلبان چاره ای جز این ندارند که پای بفشارند بر ضرورت برگزاری یک انتخابات استاندارد که می‌تواند رافع
بسیاری از مشکلات امروز کشور باشد.

من فکر می‌کنم جامعه محوری یعنی به دنبال مطالبات اقشار مختلف جامعه رفتن و در آن جهت گام برداشتن.

امروز هم تصور می‌کنم اگر تعداد بیشتری از اصلاح‌طلبان خصوصا از چهره‌های شناخته شده اصلاح‌طلب در انتخابات
شرکت می‌کردند به صواب نزدیک‌تر بود.

در اردوگاه اصلاح‌طلبی دو نگاه کلی وجود داشت؛ یک نگاه این بود که رفتار حاکمیت در برگزاری انتخابات در گذشته
سنجیده شده، بنابراین دیگر امیدی به انتخابات نیست و باید اساسا از ورود به عرصه انتخابات استنکاف ورزید.

دیدگاه دومی هم وجود داشت که هرچند در مقدمات اشتراکاتی با جریان نخست داراست ، اما معتقد بود باید هزینه
برگزاری انتخابات غیراستاندارد را در کشور بالا برد.

رهبری از ابتدای سال جاری، ۴ویژگی را برای برگزاری انتخاباتی مطلوب مطرح کردند که ۲گزاره از این ۴گزاره، رقابتی
بودن و مشارکتی بودن در انتخابات است.

آنچه در مرحله رسیدگی به صلاحیت رخ داد و براساس آمار رسمی وزارت کشور ۲۸درصد از نامزدها ردصلاحیت شده اند،
اتفاق بی‌سابقه ای است.