عدم توسعه یافتگی آستارا عامل سو استفاده ی گردانندگان کمپین های جعلی و وحدت شکن / ظرفیت های بین المللی استارا مدیران با تجربه ملی را میطلبد

فرهاد دلق پوش نماینده اسبق آستارا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تالشان نیوز عدم توسعه یافتگی آستارا متناسب با ظرفیت های بین المللی را عامل ایجاد تحرکاتی چون کمپین الحاق آستارا به اردبیل خواند و گفت : حاکمیت در طول دهه اخیر نقشه راه توسعه آستارا به عنوان پیشانی و پازل اصلی تجارت بین الملل کشور با کشورهای اروپایی ترسیم نموده است اما انفعال مسئولین سیاسی منطقه در تحقق و مطالبه گری این اهداف نه تنها استارا را از توسعه باز نگه داشته بلکه زمینه تحرکات نامیمونی چون این کمپین ها را به وجود اورده است

به گزارش تالشان نیوز : در روز های اخیر ایجاد کارزار الحاق آستارا به اردبیل محل بحث و گفتگو در سطح رسانه های
محلی تبدیل شده است. (عدم توسعه)

گردانندگان این کارزار در بخشی از بیانیه خود عنوان داشتند که دلیل عدم توسعه آستارا به حضور در جغرافیای گیلان
برمیگردد و در صورت الحاق آن به اردبیل زمینه های توسعه ان فراهم میگردد.

فرهاد دلق پوش نماینده اسبق مردم آستارا در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با تالشان نیوز
اظهار کرد : باید در نظر داشت همگی باید به مرزهای جغرافیایی احترام بگذاریم ضمن انکه همه این مرزها متعلق به یک
ید واحد به نام کشور عزیزمان ایران است و همگی باید تحت نظام جمهوری اسلامی با وحدت و همدلی زمینه ی
شکوفایی کشور را فراهم آوریم.

دلق پوش افزود : قطعا مردم اگاه و هوشیار آستارا با اهداف گردانندگان چنین کارزارهایی اشنا هستند و در طول سالهای
اخیر نیز همواره دست رد به چنین تحرکات وحدت شکن زده اند .

نماینده اسبق مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی عدم توسعه یافتگی شهرستان مرزی آستارا متناسب با ظرفیت های
بین المللی آن را دلیل سواستفاده گردانندگان چنین کارزارهایی برشمرد و گفت : شهرستان آستارا در طول سالهای اخیر
دچار عقب ماندگی هایی شده است که ارتباطی با موقعیت جغرافیایی و قرار گیری ان در استان گیلان ندارد و یا قرار
گرفتن آن در استان دیگر تضمینی بر توسعه ان نیست بلکه پیگیری ها و مطالبه گری مسئولین منطقه میتواند زمینه رشد
و توسعه آن را فراهم کند.

وی افزود : متاسفانه شهرستان مرزی استارا با وجود ظرفیت های ملی و بین المللی به دلیل انفعال و عدم پیگیری و
مطالبه گری مناسب از سوی مسئولین ذیربط نتوانسته به جایگاه خود دست یابد بلکه در بسیاری از شاخص های توسعه
باز مانده است.

مدیر کل سابق صنعت معدن تجارت استان گیلان با اشاره به ظرفیت های تجاری بندر آستارا خاطر نشان کرد : شهرستان
آستارا پیشانی تجارت کشور با کشورهای اروپایی است و مغفول ماندن ظرفیت های ان نه تنها برای شهرستان بلکه
خسران بزرگی در اقتصاد کشور است.

دلق پوش با اشاره به نقش مسئولین سیاسی شهرستان در تحقق اهداف توسعه استارا اظهار کرد : نظام و حاکمیت نقشه
راه و توسعه استارا را به عنوان پازل مهم تجارت بین الملل کشور ترسیم کرده است و این مسئولین سیاسی شهرستان
هستند که میبایست با استفاده از ظرفیت مسئولین سیاسی استان و در راس آن استاندار گیلان ، تحقق این مطالبات را با
اهرم های نظارتی در سطح وزرا و هیات دولت پیگیری کنند.

فرهاد دلق پوش در بخش پایانی صحبت های خود تصریح کرد : موقعیت جغرافیایی و مرزهای تقسیمات کشوری
نمیتوانند مانع توسعه باشند بلکه اعتقاد داریم ظرفیت های ملی و بین المللی آستارا مدیران با ظرفیت و تجربه ملی و
مطالبه گر میطلبد .