اجرای ۲۰۰ طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در فومن

مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در گیلان از اجرای ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در شهرستان فومن خبرداد

به گزارش تالشان نیوز : خانم ساریه پورصالح گفت: در ۲ سال گذشته ۲۰۰ طرح اشتغالزایی اجتماعی محور در بخش‌های کشاورزی ، خدمات،
صنعت و گردشگری در ۲۰ روستای فومن اجرا شده است.

مجری طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت در گیلان افزود : برای اجرای این ۲۰۰ طرح بیش از ۱۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

خانم ساریه پور صالح تصریح کرد : با اجرای این طرح‌ها ۳۰۰ نفر مشغول بکار شدند.