جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان خبر داد:

آزادسازی اراضی ملی خوشابر

جانشین فرمانده انتظامی استان از رفع تصرف اراضی ملی به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیارد ریال در منطقه خوشابر شهرستان رضوانشهر خبر داد

به گزارش تالشان نیوز : سردار حسین حسن‌پور با تاکید بر مبارزه جدی مجموعه انتظامی با متخلفان اقتصادی، زمین‌خواران و
افرادی که به هر نحوی قصد تصرف اراضی ملی را دارند، اظهار داشت: برخورد با متخلفان به طور مستمر در دستور کار پلیس
قرار دارد.
وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در منطقه خوشابر شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات
پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد
کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان تصریح کرد: در بازدید از زمین مورد نظر مشخص شد، این شخص ۳ هزار و ۲۲۸ متر
مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به وسیله سیم‌خاردار و فنس محصور کرده است.
این مقام انتظامی به معرفی متهم ۵۷ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی اشاره کرد و با اعلام اینکه با
حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، کلیه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع
تصرف انجام شد، بیان داشت: کارشناسان ارزش تقریبی این اراضی را ۱۹۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
سردار حسن‌پور در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و
مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد./دیارمیرزا