به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین؛

برگزاری همایش پیاده روی توانخواهان و نمایشگاه دستاوردهای مددجویان بهزیستی در شهرستان تالش

به مناسبت گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت؛ همایش پیاده روی توانخواهان با حضور شهریار جعفری رئیس اداره بهزیستی شهرستان تالش و جمعی از مسئولین شهرستانی و محلی در ساحل بخش لیسار شهرستان تالش برگزار شد

به گزارش تالشان نیوز : در این مراسم شهریار جعفری رئیس اداره بهزیستی شهرستان تالش، ضمن گرامیداشت هفته
معلولین، از جمعی از توانخواهان موفق شهرستان با اهدای هدایایی تجلیل به عمل آورد.

همچنین به مناسبت گرامیداشت هفته معلولین، نمایشگاه عرضه دستاوردهای مددجویان بهزیستی با نظارت اداره
بهزیستی شهرستان تالش و همکاری مراکز مثبت زندگی شهرستان تالش با حضور شهریار جعفری رئیس اداره بهزیستی
تالش و جمعی از مسئولین شهرستان در سطح شهر تالش برپا شد.

گفتنی است در حاشیه برپایی این نمایشگاه، ضمن بازدید مسئولین و عموم مردم از صنایع دستی مددجویان، از جمعی
از افراد توانخواه با اهدای هدایایی توسط رئیس اداره بهزیستی تالش تقدیر به عمل آمد.