پلمب ۲۹ مغازه‌ متخلف در تالش

به گزارش تالشان نیوز : به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، فرمانده انتظامی تالش از بازدید ۷۶۲ واحد صنفی و پلمب ۲۹
مغازه متخلف طی یک ماه گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی اظهار کرد: با هدف تحقق برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی در بین
اصناف، طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی طی یک ماه گذشته در
شهرستان تالش به مرحله اجرا درآمد.

وی به بازدید از ۷۶۲ واحد صنفی در این مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت به ۹۷ واحد صنفی تذکر ابلاغ، برای ۵۴
واحد اخطار پلمب صادر، از ۴۱ واحد تعهد اخذ و ۲۹ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و برابر
مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف در راستای ارتقای امنیت اجتماعی در
جامعه عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی دقیق پلیس، کلیه واحدهای صنفی سطح شهرستان تالش مورد بازدید قرار
خواهند گرفت.