توقیف ۱۰ کامیون مرغ زنده بدون مجوز در صومعه سرا

سرپرست فرمانداری صومعه سرا از توقیف ۱۰ کامیون حامل مرغ زنده بدون مجوز در سطح این شهرستان در هفته اخیر خبر داد

به گزارش تالشان نیوز : اسفندیار جوشن، سرپرست فرمانداری صومعه سرا در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان در
راستای نظارت بر توزیع مرغ گفت: با کامیون‌های بدون مجوز حمل، برخورد قانونی می‌شود.

او با اشاره به توقیف ۱۰ کامیون حامل مرغ زنده بدون مجوز در سطح شهرستان طی هفته اخیر افزود: در صورت مشاهده
کامیون‌های بدون مجوز حمل، بار ضمن انتقال به کشتارگاه با اولویت توزیع در سطح شهرستان صومعه سرا و سپس در
سطح شهرستان‌های همجوار اقدام می‌شود.

سرپرست فرمانداری صومعه سرا بر نظارت موثر و کارآمد بر بازار توسط بازرسان ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتاق
اصناف و … تأکید و تصریح کرد: بازرسی‌ها به صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان گرانفروشی، کم فروشی برخورد
جدی می‌شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان صومعه سرا همچنین موضوعات دیگری از جمله تأکید بر نظارت جهاد سازندگی بر
جوجه ریزی به هنگام مرغداری ها، صحت سنجی مجوز‌های صادره حمل و کشتار مرغ با تعداد مرغ‌های تحویلی به
کشتارگاه، الزام درج قیمت در فروشگاه‌های توزیع مرغ سطح شهرستان، جلوگیری از گرانفروشی و فروش مرغ گرم در
سطح شهرستان با نرخ ۸۰ هزار تومان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.