به دلیل، بی توجهی به دستورالعمل‌های خرید و فروش کالا؛

محکومیت میلیاردی ، یک متصدی فروشگاه لوازم یدکی خودرو ر رشت

به گزارش تالشان نیوز : به نقل از خبرخودرو، مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: متصدی فروشگاه لوازم یدکی
خودرو به سبب ثبت نکردن موجودی کالا واحد صنفی اش در سامانه جامع انبار‌ها، به جزای نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی گفت: با گزارش ماموران سازمان صنعت معدن تجارت گیلان، پرونده تخلف صاحب یک فروشگاه لوازم
یدکی خودرو در رشت مبنی بر ثبت نکردن موجودی انبار خود در سامانه جامع انبار‌ها به تعزیرات حکومتی استان ارسال
شد.

وی با اشاره به رسیدگی به این پرونده، در شعبه اول بدوی رشت در تعزیرات حکومتی، افزود: پس از بررسی پرونده متهم
و نداشتن مدارک قانونی ، اتهام وی اثبات و وی به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.