با هدف توسعه خدمات درمانی در مناطق کم برخوردار گیلان

معاینه رایگان بیش از ۱۰۰ نفر اهالی منطقه کانرود آستارا

مدیر شبکه بهداشت آستارا گفت: ۱۳۸ نفراز اهالی روستای سیل زده کانرود بخش لوندویل رایگان معاینه و درمان شدند

به گزارش تالشان نیوز : حسین احمدی در حاشیه اجرای طرح معاینه رایگان روستاییان کانرود بخش لوندویل آستارا،
گفت: این طرح با مشارکت شبکه بهداشت و درمان، جمعیت هلال احمر و بسیج جامعه پزشکی اجرا شده و تا کنون ۱۳۸
نفر رایگان معاینه و درمان شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا با بیان‌اینکه در این طرح بهداشت و درمان متخصصان قلب، داخلی، اطفال، زنان و ۲
پزشک عمومی حضور داشتند افزود: با حضور گروه پزشکی ۲۶۹ خدامات بهداشتی و درمانی به مردم این منطقه ارائه
شد. 

وی با بیان اینکه طرح معاینه رایگان اهالی منطقه کم برخوردار کانرود بخش لوندویل آستارا یک روزه بود گفت: به ۱۴۲
نفر از اهالی این منطقه نیز آموزش‌های بهداشتی داده شد.

حسین احمدی تصریح کرد: بیش از ۱۵۰ میلیون ریال داروی رایگان هم بین بیماران روستای کانرود توزیع شده است.