عمده تخلفات قضایی سواحل شمالی کشور در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز است

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، بیشترین تخلفات قضایی سواحل شمال کشور را در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز عنوان کرد و گفت: به دلیل رونق گردشگری و گردشگر پذیر بودن این مناطق این تخلفات در استان های گیلان، گلستان و مازندران بیشتر است

به گزارش تالشان نیوز : محمدتقی انزان پور روز پنجشنبه در حاشیه اختتامیه نشست سه روزه هم اندیشی قضات استان
های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری به خبرنگار ایرنا گفت: در حوزه غربی استان
مازندارن به مراتب وضعیت در زمینه این تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز بدتر است.

وی با بیان اینکه کوتاه بودن فاصله کوه، دریا و کمبود اراضی موجب افزایش نرخ زمین در این منطقه و افزایش ساخت و
ساز در سواحل این محدوده شده است، اظهار کرد: این امر اختلافات تفسیری زیادی در مورد تصرفات اشخاص از حیث
داشتن اسناد مالکیت یا تصرفات مجاز و غیر مجاز در این منطقه ایجاد کرده که با دعاوی مطرح شده و همکاری خوبی
که کمتر از یک دهه گذشته با قوه قضائیه صورت گرفته در سال های گذشته سازه‌های غیرمجاز بسیاری با احکام قضایی
قلع و قمع شده است.

وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از نوار ساحلی در این منطقه نیز آزادسازی شده اند.

وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز اغلب در سواحل شمال کشور است و پرونده های قضایی
زیادی در این زمینه تشکیل شده است، تصریح کرد: قوانین مرتبط با آن در این نشست به منظور ایجاد بستر فکری
مناسب به بحث و بررسی گذاشته شد تا با تبادل نظر راهکارهای مناسب تری برای برخورد صحیح با این نوع از ساخت و
سازها اتخاذ شود.

انزان پور، عمده مسائل قضایی که سازمان بنادر و دریانوردی با آن مواجه است را به چند دسته تقسیم و اظهار کرد:
اختلافات قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری بیشترین دعاوی را در سازمان بنادر و دریانوردی به خود اختصاص می
دهد که اگر به درستی طرح و دفاع نشوند می‌تواند خسارت های سنگینی به سازمان و حقوق دولت وارد کند که
خوشبختانه با زحمات و تلاش های صورت گرفته نتایج خوبی در این زمینه حاصل خواهد شد.

وی تصریح کرد: در نشست هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و
بندری ضمن تشریح مقررات حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای بین المللی (اینکوترمز) بر اتخاذ راهکارهای
مناسب جهت حفظ حقوق دولت در دعاوی مرتبط تاکید شد.

تقی انزان پور، در خصوص نتایج و اهداف این نشست هم گفت: براساس تفاهم صورت گرفته با اداره کل منابع انسانی و
آموزش قوه قضائیه با هدف ایجاد زمینه های لازم برای تعامل بین دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه با رویکرد شناخت
بیشتر فعالیت تخصصی دستگاه ها توسط قضات جهت فراهم شدن زمینه هر چه بهتر حفظ حقوق بیت المال در دعاوی و
پرونده های مطرح شده، برگزار شد.

وی با بیان اینکه بنادر شمالی و جنوبی به دلیل مباحث قضایی (در برخی موارد) متفاوت از هم تفکیک شده است، خاطر
نشان کرد: در این راستا نخستین دوره در شمال کشور در اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان با معرفی وظایف و اختیارات
سازمان بنادر و قوانین آن برگزار شد و هدف از آن آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با وظایف و تکالیف ملی و بین المللی
بود.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: فصل های دیگری نیز در مباحث مرتبط با ثبت، نقل و انتقال
شتی ها و ابطال ثبت آنها در راستای قانون دریایی که یکی از قوانین مهم مورد عمل سازمان بنادر در مباحث دریاست،
در این دوره ارائه شد و مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی بر مبنای استانداردهای اینکوترمز و مباحث عملیاتی و
قرارداد های سرمایه گذاری نیز در نشست دیگری مطرح شد.

– اینکوترمز یا Incoterms مخفف واژه ”International Commercial Terms” به معنی اصطلاحات بین‌المللی
بازرگانی است. به طور کلی اینکوترمز یک راه ارتباطی بسیار مفید بوده و در واقع با هدف کاهش سردرگمی بین
خریداران و فروشندگان صورت گرفته است.

وی نتایج این نشست را رضایت بخش دانست و گفت: امید است در سواحل جنوب کشور در بازه زمانی مشخصی این
نشست تکرار شود تا تعاملات صورت گرفته که مبنای آن تفاهم بین سازمان بنادر و دریانوردی و قوه قضائیه بوده، اجرایی
شود.

نشست هم اندیشی قضات استان های ساحلی شمالی کشور در راستای مسائل تخصصی دریایی و بندری با حضور مدیر
کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، مدیر کل حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، معاون منابع انسانی دادگستری گیلان،
مدیر کل آموزش دادگستری استان، دادستان و رئیس دادگستری شهرستان بندرانزلی و جمعی دیگر از روسای دادگستری
و قضات دیگر شهرستان های ساحلی شمالی استانهای گیلان، مازندران و گلستان به مدت سه روز در اداره کل بنادر و
دریانوردی استان گیلان برگزار شد.