دنده عقب شورای شهر !

تکیه مشروط شهرام غنی زاده بر کرسی شهرداری تالش

به گزارش تالشان نیوز اعضای شورای شهر تالش عصر روز یکشنبه ۱۷ مرداد طی جلسه ای با محوریت تعیین شهردار آینده شهر تالش ، با پنج رای موافق شهرام غنی زاده را در این سمت ابقا کردند.


شهرام غنی زاده در حالی با رای موافق پورپناه برهانی رحیمی یوسف زاده و علی بابایی به عنوان شهردار تالش انتخاب شد که ، اعضای شورای شهر در میتینگ های انتخاباتی خود از تغییر مدیریت شهری وعده داده بودند.


گفتنیست این انتخاب از سوی شورای شهر تالش در مقابل فشار سیاسی از سوی نماینده ادوار تالش بهمن محمدیاری در جهت انتخاب گزینه هایی چون تقی نظیری و داوود قوی پنجه اتفاق افتاد که از قضا در نزد برخی از اعضای شورای شهر دارای رای هم بودند !


با این حال انتظار میرفت روند انتخاب شهردار تالش طی پروسه ای با فراخوان از مدیران اجرایی با سابقه و با تجربه با ارائه برنامه تدوینی صورت میگرفت.

به هر ترتیب اعضای شورای شهر تالش فردی را به عنوان شهردار برگزیدند که به نظر میرسد بیشتر از انکه عملکردش در دوران تصدی شهرداری تالش را معیار انتخابشان قرار دهند


بلکه کیفیت فعالیت و حمایت های غیر علنی اش در پشت صحنه ستادهای انتخاباتی برخی از اعضای شورای شهر را ملاک انتخاب خود قرار دادند !


اما خبرها از حقایق پنهان انتخاب غیر منتظره شهرام غنی زاده به عنوان شهردار تالش حکایت از ان دارد جایگاه وی کاملا مشروط به عملکرد چند ماه آینده ی وی میباشد تا پروژه های اساسی را در شهر کلید بزند و در غیر این صورت طبق توافقی که حامیان وی در اعضای شورا داشته اند اقدام به عزل آن خواهند نمود.