تشدید نظارت ها بر نانوایی ها در بخش کرگانرود

تالشان نیوز : بخشدار کرگانرود با همراهی رئیس حوزه قضایی و سایر مدیران مربوطه عصر روز یکشنبه از وضعیت پخت و عرضه نان در سطح این بخش بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت نانوایی ها قرار گرفت.

آقاجانی با اشاره به مشاهده برخی تخلفات از جمله کم فروشی و استفاده از جوش شیرین وغیره ، بر اخطار و برخورد با نانوایی های متخلف و کسر سهمیه آرد یارانه ای آنان تاکید کرد

وی ضمن تشکر از نانوایانی که با رعایت انصاف و قانون نان با کیف به مردم ارائه می‌دهند از افرایش سهمیه این افراد از محل سهمیه کسر شده نانوایان متخلف خبر داد.