رواج پدیده خانه دومی ها توسط متقاضیان تهرانی و اصفهانی

تغییر کاربری ۲۰ درصد از اراضی کشاورزی گیلان طی یکسال

تالشان نیوز : محمد اکبرزاده در گفتگویی با اشاره به اینکه ۲۳۸ هزار هکتار از اراضی استان شالیزاری و تقریبا همین حدود باغی است ، افزود: البته موافقت برای تغییر کاربری اراضی شالیزاری صفر و برای باغی نیز زیر یک درصد بوده است و واحدهای ساخته شده در اراضی شالیزاری غیر مجاز است.

وی با بیان اینکه با پیدیده ای به نام خانه دومی ها مواجه هستیم ، اضافه کرد: بیشتر این متقاضیان زمین های کشاورزی استان از استان های تهران ، قزوین، اصفهان و به مقدار کمتر از آذربایجان شرقی و اردبیل هستند.

وی تبعات این پدیده را به خطر افتادن امنیت غذایی و اجتماعی این منطقه عنوان و خاطر نشان کرد: این موضوع نیازمند مشارکت ملی است و تنها یک دستگاه نمی تواند این معضل را حل کند. /ایرنا