پست برق Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
پروژه ملی احداث پست برق ۲۳۰/۶۰ کیلو ولت در تالش برگشت خورد! ۱۷ شهریور ۱۴۰۰
با وجود تامین اعتبار و تاکید مدیران وقت برق منطقه ای گیلان

پروژه ملی احداث پست برق ۲۳۰/۶۰ کیلو ولت در تالش برگشت خورد!

نماینده وراث اراضی مد نظر برق منطقه ای گیلان جهت احداث پست برق 260/63 ، از کارشکنی یکی از کارمندان ارگان های دولتی به بهانه سهم خواهی از فروش و واگذاری 15 هزار متر از اراضی در مسیر برق فشار قوی کمربندی تالش خبر داد و گفت : علی رغم مراجعات به دستگاه های نظارتی دریافتیم برخی مسئولین وقت با این مافیا همکاری میکنند و نسبت به بازگشت اعتبار پروژه عام المنفعه پست بزرگ برق تالش بی اعتنا هستند .