هواشناسی گیلان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد

کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دمای هوای گیلان در آخر هفته