میراث فرهنگی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
آقای دادستان اگر جلویشان را نمیگیری ما خود دست به کار شویم! ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
توهین تور لیدر غیر مجاز به مردم تالش

آقای دادستان اگر جلویشان را نمیگیری ما خود دست به کار شویم!

تورهای گردشگری با اتوبوس های دربستی در مسیر تالش / در حالی که مسئولین میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی از عدم صدور مجوز تورهای گردشگری خبر میدهند اما همچنان تورهای گردشگری با استفاده از خلا قانونی برنامه های خود را بدون هیج مشکلی برگزار مینمایند.