محیط زیست تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
رها سازی فاضلاب مجتمع جوجه کشی به رودخانه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
در سکوت مسئولین محیط زیست شهرستان

رها سازی فاضلاب مجتمع جوجه کشی به رودخانه

علی رغم وعده های دهیار و شورای روستای چلونصر مبنی بر بهره برداری از واحد تسویه خانه فاضلاب مجتمع جوجه کشی آلوارس ، اما فاضلاب این مجتمع به داخل رودخانه تخلیه میشود