محمد یاری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
محمدیاری در صحن مجلس : دود طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به چشم دولت رییسی میرود ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
واکاوی نطقی که در حب ابراهیم بود و نه بغض مردم

محمدیاری در صحن مجلس : دود طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به چشم دولت رییسی میرود

نماینده حوزه انتخابیه تالش ، در حالی در مقام مخالف این طرح ، به ایراد نطق در مجلس پرداخت که به نظر میرسد دغدغه هایش تنها به آسیب های ناشی از اجرای طرح و مخالفت جامعه نسبت به آن معطوف نیست بلکه نگرانی های دیگری را دنبال میکند.

جابه جایی مرزهای تملق توسط یک ارگان دولتی در تقدیر از نماینده ی تالش ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

جابه جایی مرزهای تملق توسط یک ارگان دولتی در تقدیر از نماینده ی تالش

جناب اقای محمدیاری درودی خالصانه محضر حضرتعالی که مظهر مهر هستید و از تبار باران . فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است !