واکاوی نطقی که در حب ابراهیم بود و نه بغض مردم

محمدیاری در صحن مجلس : دود طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به چشم دولت رییسی میرود

به گزارش تالشان نیوز حواشی پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد واکنش های فراوانی در میان مردم به همراه داشته است.

بر اساس این مصوبه نمایندگان خواستار آن شدند که این طرح مبنی بر محدودیت استفاده و فیلترینگ پلتفرم هایی همچون واتس آپ و اینیستاگرام ،
بر اساس اصل ۸۵ قانون داخلی مجلس بدون آنکه در صحن علنی به رای و نظر گذاشته شود با تصویب کمیسیون مشترک تخصصی به صورت آزمایشی به اجرا درآید.

در این راستا حسن محمدیاری نماینده حوزه انتخابیه تالش ، در حالی در مقام مخالف این طرح ، به ایراد نطق در مجلس پرداخت که به نظر میرسد دغدغه هایش تنها به آسیب های ناشی از اجرای طرح و مخالفت جامعه نسبت به آن معطوف نیست بلکه نگرانی های دیگری را دنبال میکند.

چرا که نظر به سابقه اظهارات ایشان در خصوص این طرح در صدا و سیمای مرکز گیلان و نطق وی در مجلس میتوان از اهداف اصلی مخالفت او پرده برداشت.
محمدیاری در سخنان خود به انتظار مردم از دولت انقلابی ابراهیم رییسی اشاره دارد و میگوید : ما به زودی مواجه هستیم با روی کار آمدن دولت انقلابی آقای رییسی

ما پیشنهاد میکنیم اگر طرح با نگاهی کارشناسانه تدوین شده است ، بهتر است در قالب لایحه توسط دولت ارائه گردد و دولت با در نظر گرفتن نظر و رضایت مردم آن را اجرا کند.

چرا که این طرح با بنگاه های خصوصی هیچ مفاهمه ای ندارد در حالی که باید مرجع تشخیص و مشورت باشند.

وی با نفی نگاه سلبی دستگاه های نظارتی و اجرایی می افزاید : مردم به دولت اقای رییسی امیدوار شدند.

امروز اگر با این امیدی که ایجاد شده بخواهیم طرحی را مصوب کنیم که بذر نا امیدی نزد مردم بپاشد دودش به چشم دولت اقای رییسی خواهد رفت!

این بخش از صحبت محمدیاری نشان از آن دارد از نظر وی تصویب این طرح و الزام دولت ابراهیم رییسی به اجرای آن ، به نا امید ساختن مردم و کاهش بیش از پیش محبوبیت دولت رییسی در میان مردم دامن خواهد زد.

بنابراین همانطور که پیشتر اشاره شد دغدغه های محمدیاری در اجرای این طرح ، بیشتر شامل خدشه ی احتمالی سیمای دولت و مجلس انقلابی در نزد مردم است تا آسیب های اجتماعی آن در جامعه .

نماینده حوزه انتخابیه تالش ماسال رضوانشهر در حالی در بخش دیگری از صحبت های خود نسبت به تغییرات گسترده طرح صیانت از حقوق کاربران از طرح اولیه ان انتقاد میکند

که در شهریور سال ۹۹ در پاسخ به سوال خبرنگار سیمای گیلان صراحتا خواستار پیگیری این طرح بوده است و تصویب آن را قانونمندی فضای مجازی قلمداد میکند.
حال چرا بعد گذشت حدود یک سال نسبت به تغییرات ان انتقاد میکند جای سوال است

با وجود موجی از مخالفت ها در میان مردم نسبت به تصویب این طرح در مجلس اما نطق حسن محمدیاری که در ظاهر کاملا نگاهی معطوف به دفاع از حقوق شهروندی و حریم کاربران فضای مجازی داشت ،

به جهت مواضع دوگانه در نقد مطروحه ، مورد پذیرش محافل سیاسی اجتماعی و دانشگاهی و رسانه ای کشور قرار نگرفت و هیچ بازتابی در میان رسانه های بزرگ کشور پیدا نکرد و بازخورد آن تنها به حامیان خود در حوزه انتخابیه تالش خلاصه گشت