مجلس شورای اسلامی Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
روس‌ها عهدشکنی کردند  ایران به پشتوانه روسیه دست رد به همه واکسن‌های دنیا زد ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
فلاحت‌پیشه:

روس‌ها عهدشکنی کردند ایران به پشتوانه روسیه دست رد به همه واکسن‌های دنیا زد

تریبون خاموش مجلس برای من جای سوال دارد این عکس نشان داد رابطه با انگلستان برای روس‌ها راهبردی‌تر است تا با ایران؛ سفیر روسیه باید از ایران اخراج شود و این واقعیت انکارناپذیر است.

در نبود طرح صیانت از سلامت جان مردم ،این انسان ها هستند که میمیرند و نه اعداد و ارقام ! ۱۸ مرداد ۱۴۰۰
داسی سرد بر آسمان گذشت که پرواز کبوتر ها ممنوع است !

در نبود طرح صیانت از سلامت جان مردم ،این انسان ها هستند که میمیرند و نه اعداد و ارقام !

گویا مردم در باور مسئولان، اعدادی هستند که فقط به کار مُردن می‌آیند. ارقامی هستند که تنها از یک حق برخوردارند؛ حق مردن چه با تشنگی چه با کرونا و چه با ....

در صورت تصویب طرح صیانت ، در فضای مجازی قانون مند خواهیم شد ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
محمدیاری :

در صورت تصویب طرح صیانت ، در فضای مجازی قانون مند خواهیم شد

لزوم تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی

محمدیاری در صحن مجلس : دود طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به چشم دولت رییسی میرود ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
واکاوی نطقی که در حب ابراهیم بود و نه بغض مردم

محمدیاری در صحن مجلس : دود طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به چشم دولت رییسی میرود

نماینده حوزه انتخابیه تالش ، در حالی در مقام مخالف این طرح ، به ایراد نطق در مجلس پرداخت که به نظر میرسد دغدغه هایش تنها به آسیب های ناشی از اجرای طرح و مخالفت جامعه نسبت به آن معطوف نیست بلکه نگرانی های دیگری را دنبال میکند.

دود طرح صیانت از فضای مجازی به چشم دولت رئیسی می‌رود ۰۷ مرداد ۱۴۰۰
محمدیاری در صحن مجلس:

دود طرح صیانت از فضای مجازی به چشم دولت رئیسی می‌رود

نماینده مجلس یازدهم در مخالفت با طرح صیانت از فضای مجاری این طرح را به ضرر دولت آینده و همچنین کسب و کار مردم دانست.

تریبون همیشه روشن تالش در مجلس و نطق های بی حاصل در چاره جویی مشکلات فصل زراعی ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
محمدیاری : کشاورزی منطقه قربانی کاهلی مسئولان دولت

تریبون همیشه روشن تالش در مجلس و نطق های بی حاصل در چاره جویی مشکلات فصل زراعی

مقصود ایشان کدام یک از مسئولین میباشد ؟ تازه گماشتگانی که خود برای نصب انها ساعت ها در وزارتخانه ها زمان گذاشته است ؟ یا احیانا چنین تصور میکند که رفع مشکل بازسازی سردهنه های خاکی خارج از توان مدیران شهرستانیست و حل آن حضور وزرا را میطلبد !