ماه محرم Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سلامت جامعه عنصر مغفول در رفتارهای اجتماعی مردم ۲۸ مرداد ۱۴۰۰
از هجوم مسافرین و مراسمات عروسی تا عزا و عزاداری ماه محرم

سلامت جامعه عنصر مغفول در رفتارهای اجتماعی مردم

حال ما که در طی این چند روز حسابی از خجالت آن دسته از مسافرین بی ملاحظه که قصد سفر به گیلان داشتند درآمدیم و با بازگرداندن انان احساس فخر و غرور کردیم امروز باید به قضاوت رفتار خود بنشینیم چرا که این گردشگران نیستند که هر روز سلامتمان را به خطر می اندازند بلکه بسیاری از مخاطرات امروز جامعه حاصل رفتارهای اجتماعی خود مردم است.