ماسال Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
واکسن کرونا بانوی ماسالی را به کما برد ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

واکسن کرونا بانوی ماسالی را به کما برد

بانوی 42 ساله ماسالی از کارکنان بیمارستان رسالت این شهرستان پس از تزریق واکسن کرونا دچار حساسیت شدید شد که با بالگرد اورژانس گیلان به بیمارستان رازی رشت منتقل شد

عطرجنگل در سازه های ملی شالما ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
گزارش ویژه ایرنا از روستای شالما ماسال

عطرجنگل در سازه های ملی شالما

کرونا پرده در شد و رنگی دگر بر نوروز و آئین سرزمینمان بخشید؛ سفرها در شیوعش متزلزل شد؛ اما حافظه گردشگری هیچ گاه از گیلان و رنگ هایش خالی نخواهد شد و در این بین، شالما – روستای ملی چوب تراشی و استشمام خوش عطر جنگل در سازه هایش – نقطه ای پررنگ در نقشه سفرهای پسا کرونا خواهد بود.