قطعی برق تالش Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
قطع برق بیش از ۶ ساعت خارج از برنامه زمانبندی ۱۵ تیر ۱۴۰۰
نفس شهر به شماره افتاد

قطع برق بیش از ۶ ساعت خارج از برنامه زمانبندی

در دنیای امروز در کشور پر از سرمایه های خدادادی اصلا باور پذیر و قابل پذیرش نیست ، انرژی برقی که تقریبا تمام وجوه زندگی بشری امروز را در برگرفته شهروندان جامعه با مشکلات اینچنینی مواجه باشند