نفس شهر به شماره افتاد

قطع برق بیش از ۶ ساعت خارج از برنامه زمانبندی

به گزارش تالشان نیوز کمبود برق در کنار خشکسالی بحران جدیدی است که در کشور در حال فراگیریست

شهرستان تالش پیرو این بحران سراسری طی روزهای گذشته درگیر قطعی برق بی ضابطه و خارج از برنامه زمانبندیست که اعتراض عموم جامعه در اقشار مختلف را به همراه داشته است

قطعی برق طولانی و خارج از برنامه زمانبندی اعلامی از سوی شرکت توزیع برق در کنار ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم آنهم در رطوبت نفسگیر بالای ۸۰ درصد تالش ، گریبانگیر اراضی کشاورزی تشنه شهرستان نیز شده است

امروزه در شرایطی که کاهش نزولات آسمانی محسوس میباشد و نهرهای کشاورزی رو به خشکیست ، بار ابیاری بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی شامل باغات کیوی و مزارع برنج بر دوش پمپ های کشاورزی و چاه های عمیق واقع در پهنه مزارع میباشد

که با قطعی مکرر و طولانی برق ، بحران جدیدی را به مردم به خاصه کشاورزان منطقه تحمیل کرده است و در صورت تداوم ان قطعا خسارت جبران ناپذیری را به اقتصاد خانوار وارد خواهد کرد

بررسی های تالشان نیوز نشان میدهد وضعیت موجود و قطع برق در ساعات طولانی تا زمان کاهش مصرف برق از حد ظرفیت استان یا به تعبیری تا خنک شدن هوا ادامه خواهد داشت

گفتنیست که قطع برق از سوی مدیریت استان بر اساس نیاز و شرایط اضطراری صورت میگیرد با این حال این مسئولیت بر دوش مدیران شبکه توزیع برق تالش است تا از اجحاف احتمالی در حق شهروندان تالشی جلوگیری کنند طوری که به نام اضطرار برق تالش قطع نگردد و شهر دیگری دارای برق باشد

در دنیای امروز در کشور پر از سرمایه های خدادادی اصلا باور پذیر و قابل پذیرش نیست ، انرژی برقی که تقریبا تمام وجوه زندگی بشری امروز را در برگرفته شهروندان جامعه با مشکلات اینچنینی مواجه باشنددر دنیای امروز در کشور پر از سرمایه های خدادادی اصلا باور پذیر و قابل پذیرش نیست ، انرژی برقی که تقریبا تمام وجوه زندگی بشری امروز را در برگرفته شهروندان جامعه با مشکلات اینچنینی مواجه باشند

انتظار میرود مسئولین امر در چنین شرایطی که مردم همراهی لازم را در مواجهه با بحران های اینچنینی دارند درایت بیشتری را متناسب با نیاز های جامعه به خرج دهند و با مردم صادقانه رفتار کنند