علی اصغر بیات Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
عزل مدیرعامل شستا از چند ماه پیش به دلیل عدم امانتداری مطرح بود! 02 شهریور 1400
رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی؛

عزل مدیرعامل شستا از چند ماه پیش به دلیل عدم امانتداری مطرح بود!

علی اصغر بیات گفت: شستا اموال و دارایی بازنشستگان و بیمه شدگان است و عزل مدیرعامل سابق شستا به دلیل‌عدم امانتداری درست، در راستای صیانت از حقوق بازنشستگان بود چرا که وی از ایفای تعهدات در قبال تامین اجتماعی کوتاهی می‌کرد.