رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی؛

عزل مدیرعامل شستا از چند ماه پیش به دلیل عدم امانتداری مطرح بود!

به گزارش تالشان نیوز از ایسنا، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: شستا اموال و دارایی بازنشستگان و بیمه شدگان است و عزل مدیرعامل سابق شستا به دلیل‌ عدم امانتداری درست، در راستای صیانت از حقوق بازنشستگان بود چرا که وی از ایفای تعهدات در قبال تامین اجتماعی کوتاهی می‌کرد. هرچند تا جایی که اطلاع دارم بحث عزل مدیرعامل شستا، تنها به همین دلیل نبوده و بنا به دلایل مختلف از چندماه پیش مطرح بوده است.

علی اصغر بیات اظهار کرد: مابه‌التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان نیازمند تامین اعتبار به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که مطابق مصوبات مجمع و هیات مدیره شستا باید ماهیانه مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان سود سهام به تامین اجتماعی پرداخت شود.

وی ادامه داد: حدود ۵ درصد از هزینه‌های سازمان از محل سود سهام شستا تامین می‌شود. در خیلی موارد، سود سهام سازمان در شستا یکی دو ماه بعد از مجمع و برخی موارد درصدی از سود حدود یکی دو ماه زودتر از مجمع عمومی و به صورت علی الحساب پرداخت می‌شود. تا جایی که اطلاع دارم بحث عزل مدیرعامل شستا، تنها به همین دلیل نبوده و بنا به دلایل مختلف از چندماه پیش مطرح بوده است. گرچه مدیرعامل شستا در انجام این تکلیف قانونی هم کوتاهی کرد.

وی تاکید کرد: شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) برای نگهداشت ذخایر و سرمایه تامین اجتماعی که از حق بیمه کارگران تامین می‌شود، تاسیس شده و در تامین حدود ۵ درصد از تامین مالی این سازمان سهم دارد و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار دارند شستا برای ایفای تعهدات قانونی در قبال سازمان با جدیت اقدام کند تا تعلل در انجام این نقش ۵ درصدی موجب تعلل و تاخیر در پرداخت حقوق ۳.۵ میلیون بازنشسته نشود.