عبدالرحمان سالاری Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
مدیر عامل تیم چوکا نیامده برکنار شد و افشاگری کرد 30 شهریور 1400
رسوایی دیگر در چوکای محمدیاری

مدیر عامل تیم چوکا نیامده برکنار شد و افشاگری کرد

عبدالرحمان سالاری مدیر عامل سابق باشگاه چوکا در کفتگویی اختصاصی با تالشان نیوز : تیم چوکا تحت تسلط و دخالت و تحمیل بهمن محمدیاری و افراد تحت نفوذ ایشان است و این موضوع رفته رفته خود را در باشگاه نشان داد.