شهردار پره سر Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
ابقای شهردار پره سر ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
گره ای که به دست فرماندار رضوانشهر باز شد

ابقای شهردار پره سر

شهرام شهابی با ۵ رای در سمت خود به عنوان شهردار پره سر ابقا شد