گره ای که به دست فرماندار رضوانشهر باز شد

ابقای شهردار پره سر

به گزارش تالشان نیوز پس از لغو چند باره جلسات شورای شهر پره سر ، و عدم حضور دو عضو شورای این شهر

سرانجام با وساطت محمود قاسمی فرماندار شهرستان رضوانشهر جلسه شورای شهر پره سر با حضور تمام اعضا با محوریت انتخاب شهردار برگزار شد.

در این جلسه شهرام شهابی با ۵ رای اعضای شورای شهر در سمت خود به عنوان شهردار پره سر ابقا شد.