شرکت گاز گیلان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
سه روستای تنگاب بره بشت و کولانه از خوشه مریان تالش در هفته دولت از نعمت گاز بهره مند خواهند شد ۰۹ مرداد ۱۴۰۰
مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد :

سه روستای تنگاب بره بشت و کولانه از خوشه مریان تالش در هفته دولت از نعمت گاز بهره مند خواهند شد

عملیات گازرسانی به ۲۴ روستای سخت گذر و کوهستانی شهرستان تالش در دست اجراست.