سلاح شکاری غیر مجاز Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
قتل دو نفر با تفنگ شکاری و خودکشی قاتل ۰۶ تیر ۱۴۰۰
حاصل درگیری بر سر چراگاه دام در ییلاقات تالش

قتل دو نفر با تفنگ شکاری و خودکشی قاتل

از میان اخبار منتشره توسط ارگان های رسمی انتظامی قتل های خانوادگی یا قتل هایی که مشاجرات، انگیزه ی ان بوده افزایش کاملا ملموسی در تالش داشته است که انتظار میرود حوزه ی امنیتی پلیس در حوزه اجتماعی تجدید نظر و دستورات سختی را اتخاذ کند