حاصل درگیری بر سر چراگاه دام در ییلاقات تالش

قتل دو نفر با تفنگ شکاری و خودکشی قاتل

به گزارش تالشان نیوز شامگاه روز شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰ اخبار ضد و نقیضی در خصوص وقوع حادثه ای دلخراش در ییلاقات تالش در منتشر شد

پیگیری های تالشان نیوز از منابع محلی و انتظامی نشان از ان دارد که در درگیری عصر روز گذشته در یکی از ییلاقات بخش مرکزی تالش فردی به دلیل اختلافات چندین ساله بر سر حدود زمین و چراگاه های دام و با خانواده دایی خود وارد مشاجره شده و پس از این درگیری با سلاح شکاری که گفته میشود غیر مجاز بوده ، دایی و عروس دایی خود را به قتل میرساند و پس از ان خود قاتل اقدام به خودکشی میکند

بنابراین دو قتل و یک خودکشی دیگر حاصل نزاع خانوادگی در پرونده ناهنجاری اجتماعی شهرستان تالش به ثبت میرسد

از میان اخبار منتشره توسط ارگان های رسمی انتظامی قتل های خانوادگی یا قتل هایی که مشاجرات، انگیزه ی ان بوده افزایش کاملا ملموسی در تالش داشته است که انتظار میرود حوزه ی امنیتی پلیس در حوزه اجتماعی تجدید نظر و دستورات سختی را اتخاذ کند

اخبار تکمیلی بزودی از تالشان نیوز اعلام میگردد