روسیه Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
روس‌ها عهدشکنی کردند  ایران به پشتوانه روسیه دست رد به همه واکسن‌های دنیا زد ۲۲ مرداد ۱۴۰۰
فلاحت‌پیشه:

روس‌ها عهدشکنی کردند ایران به پشتوانه روسیه دست رد به همه واکسن‌های دنیا زد

تریبون خاموش مجلس برای من جای سوال دارد این عکس نشان داد رابطه با انگلستان برای روس‌ها راهبردی‌تر است تا با ایران؛ سفیر روسیه باید از ایران اخراج شود و این واقعیت انکارناپذیر است.