جنگل Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
دوگانگی؛ سهمگین‌تر از ضربه تبر بر میراث طبیعی گیلان ۱۰ شهریور ۱۴۰۰
بلاتکلیفی متولی گری میراث طبیعی

دوگانگی؛ سهمگین‌تر از ضربه تبر بر میراث طبیعی گیلان

روزگاری می گذرانیم که ریه های آدم و زمین همزمان درگیرند؛ ریه های آدمیان درگیر ویروس هولناک، و ریه های زمین در جدال با خشونت برداشت‌های اداری که هر بار آخرین ضربه اش محکم تر از تبر ، پیکره تنومند میراث طبیعی را بر زمین می کوبد.

دستگیری یکی از مسئولان واحد های منابع طبیعی شهرستان تالش به اتهام مشارکت در قاچاق چوب ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
توسط نیروهای امنیتی و انتظامی اتفاق افتاد

دستگیری یکی از مسئولان واحد های منابع طبیعی شهرستان تالش به اتهام مشارکت در قاچاق چوب

به نقل از منابع غیر رسمی این مدیر حفاظتی منابع طبیعی که از چندی پیش تحت نظر ماموران امنیتی شهرستان بوده پس از سلسه اعترافات قاچاقچیان چوب به اتهام مشارکت در قاچاق و هم دستی با آنان دستگیر و با حکم مقام قضایی راهی زندان شده است