جنگل های گیلان Archives - پایگاه خبری تالشان نیوز
دیگر اجازه انباشت زباله در جنگل های گیلان را نمی دهیم ۰۱ شهریور ۱۴۰۰
مدیرکل منابع طبیعی گیلان:

دیگر اجازه انباشت زباله در جنگل های گیلان را نمی دهیم

گیلان مدیرکل منابع طبیعی گیلان، انباشت زباله در جنگل ها را از دیگر چالش ها دانست و گفت: متاسفانه در گذشته عرصه های جنگلی بسیار زیادی برای دفن زباله در نظر گرفته شده است، اما در حال حاضر به هیچ عنوان اجازه دفن زباله در جنگل را به هیچ دستگاهی نمی دهیم.